Her heilig vuur

Her heilig vuur - Peter SloterdijkGebonden 160 Zijden • Uitgeverij Boom Onderwijs

Over de strijd tussen jodendom, christendom & islam

Vertaler Hans Driessen

Beschrijving

Peter Sloterdijk, een van de meest uitdagende denkers van deze tijd, schreef een fascinerende studie over de drie godsdiensten die hun stempel op de westerse cultuur hebben gedrukt: jodendom, christendom en islam.

Sloterdijk analyseert de verschillen en overeenkomsten tussen de drie monotheïstische godsdiensten. Hij stelt dat de moeizame plaats van de in onze eeuw alleen begrepen kan worden als we het strijdbare én hetkarakter van deze godsdiensten in ogenschouw nemen. Volgens Sloterdijk worden jodendom, christendom en islam in onze tijd uitgedaagd om uit de illusie van een ‚vreedzame co-existentie‘ treden en over te gaan tot een (soms pijnlijke) dialoog. Alleen zo kunnen ze deel uitmaken van de nieuwe, interculturele samenlevingen die nu ontstaan.

Recensies

In dit pamfletachtige essay op ironische en cynische toon komen drie monotheistische godsdiensten: jodendom, christendom en islam en hun spanningsvolle relaties ter sprake: de drietraps explosie, een serie vijandige overnames, een avonturenroman van verkeerde leeswijzen. Islam noemt hij de gedaante van het offensieve religieuze universalisme, van meet af aan een godsdienst van het legerkamp. Deze drie religies profetisch noemen betekent niet anders dan vaststellen dat het om drie stadia van de boekwording Gods gaat. De gewelddadigheden waarvoor christendom en islam zich moeten verantwoorden, zijn geen pure afdwalingen geweest die het wezen van deze op zichzelf goedaardige religieuze doctrines zouden vervalsen, maar integendeel manifestaties van een onlosmakelijk met hun kern verbonden geweldspotentieel. Hij pleit voor hermeneutiek als kunst van het meerzinnige lezen en voor de ontwikkeling van de monotheistische humor. Sloterdijk gelooft niet dat wij een ‚botsing‘ of monotheismen tegemoet gaan. Als beschavingscriticus pleit hij dat alleen de weg van de beschaving nog open staat. Echter, zijn fundamentele mistekeningen van alle drie tradities, met name de islam, doen afbreuk aan zijn betoog. Met literatuurverwijzingen in eindnoten. – Prof.dr. A. Wessels