Het kristalpaleis

Het kristalpaleis - Peter SloterdijkGebonden 312 Zijden • Uitgeverij Boom Onderwijs

Vertaler Hans Driessen

Beschrijving

Na het succes van Sloterdijks meesterwerk Sferen past de spraakmakende Duitse filosoof zijn theorie toe op de actuele mondiale situatie. Sloterdijks stelling over globalisering luidt simpelweg: ons ‚wereldburgerschap‘ is een fictie waarvan we al sinds de ontdekkingsreizen van Magelhaes in de ban zijn. Maar hoelang kan deze droom nog stand houden in een wereld waarin het verlangen naar de ‚eigen plek‘ snel terrein herovert? We hebben onze plaatsgebondenheid schromelijk onderschat. Het beroemde Londense Kristalpaleis, ontworpen voor de eerste Wereldtentoonstelling in 1851, neemt Sloterdijk als voorbeeld van de mondiale droom: een transparante, verlichte ruimte zonder grenzen, waarin de moderne mens zou willen wonen. Maar nemen de huidige westerse landen de grenzeloosheid van hun droom nog serieus, als miljarden wereldbewoners vergeefs aan de deur van het paleis kloppen? Terwijl hij spannende vertellingen en radicale filosofie verbindt, laat Sloterdijk de vanzelfsprekendheden van het globaliseringproces op hun grondvesten schudden. Dit boek is een must voor wie kritisch in onze complexe tijd wil staan.

Recensies

Dit boek is volgens de Duitse cultuurfilosoof (1947, in bredere kring bekend als presentator van het Philosophische Quartett op de ZDF), een zijpaneel van zijn ’sferen-project‘: zijn grootse poging (in drie delen, waarvan de eerste twee inmiddels vertaald zijn, de vertaling van het derde is op komst) om met een mix van vertellen en filosoferen greep te krijgen op onze uitermate complexe culturele en historische werkelijkheid. Met als ingredienten een onvoorstelbaar grote belezenheid en een niet te stuiten stroom van metaforen schetst hij in dit nieuwe boek een beeld van onze geglobaliseerde wereld als een gigantische ontspanningsbroeikas waarbinnen overvloed alleen maar ontevredenheid produceert terwijl buiten de echte armen ongezien verkommeren. De taal van Sloterdijk is vuurwerk: het spat er uit in kleur na kleur en beeld na beeld, fascinerend en soms ook vermoeiend. Het is aan de lezer om op die vele overvolle paginas de briljanten van de zeepbellen te scheiden. – Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen

Recensies

„Deze Sloterdijk is een verademing in vergelijking met de opgewonden standjes die het debat (in Nederland) de laatste tijd domineren.“ –Graa Boomsma in De Groene Amsterdammer