Kritiek van de cynische rede

Kritiek van de cynische rede - Peter Sloterdijk 800 Zijden • Uitgeverij Boom Onderwijs

Vertaler Tinke Davids

Beschrijving

‘Perioden van chronische crisis eisen van de menselijke levenswil dat hij permanente onzekerheid accepteert als onvermijdelijke achtergrond van zijn streven naar geluk. Dan wordt het tijd voor kynisme; dat is de levensfilosofie van de crisis.’

Kritik der zynischen Vernunft verscheen in 1983, midden in de economische crisis van de jaren tachtig. Het werd een handboek voor de nieuwe tijd en legde de basis voor Sloterdijks bekendheid.

In het voorjaar van 2013, dertig jaar na de eerste publicatie, verzorgt Uitgeverij Boom een jubileumuitgave van Kritiek van de cynische rede in een geactualiseerde versie. Speciaal hiervoor schreef Sloterdijk een nieuw voorwoord, waarin hij de ontwikkelingen van drie decennia, zowel binnen zijn oeuvre als daarbuiten, overziet.

Sloterdijk werkt in dit boek een tegendraads begrip van cynisme uit: geen scepsis en relativisme, maar vrijpostigheid en durf. Aansluitend bij de cynische tradities in de oudheid noemt hij dit kynisme. De filosofie moet zich de allesbeheersende drang naar kennisvermeerdering niet laten opleggen, maar ze moet een manier van leven zijn. Heideggers filosofie van de gelatenheid wordt hier verbonden met Nietzsches vitalisme. Want de kynische mens is wel degelijk actief en strijdbaar: hij ‘lacht’, ‘spot’, ‘attaqueert’, in een gemaskerd spel tussen de mens en de werkelijkheid om hem heen.

Recensies

‘Van de virtuoze wijze waarop Sloterdijk ons zijn fenomenologie van de grappen over de mens uit de doeken doet, zou iedereen die verlicht door de wereld wil gaan kennis moeten nemen.’ — Arnon Grunberg in de Volkskrant

‚Kritiek van de cynische rede leest dertig jaar na dato nog altijd als een heerlijke, hondsbrutale klaroenstoot, vol branie en bij vlagen hilarisch‘ – Koen Haegens in De Groene Amsterdammer, 13 juni 2013

‚Met de tegenstelling cynisme en kynisme schetste Sloterdijk een uitermate handzaam en realistisch beeld van een werkelijkheid die na dertig jaar weinig veranderd is. […] Er staat nog veel behartenswaardigs in‘ – Carel Peeters in Vrij Nederland, juli 2013